3/27(Fri) “clubasia19th Anniversary meets HITSUJI”

3/27(Fri) “clubasia19th Anniversary meets HITSUJI”
<イベント概要>

clubasia19th Anniversary meets HITSUJI

Date:2015.03.27(Fri)

Open:23:00

Door:3500yen

ADV:3000yen

Genre:Techno,House and more

 

<Guest>

◆石野卓球

◆LAMA

<Live>

◆画家

◆Kaos Order

◆Samdare Fadein'

<DJ>

◆3 chain town

◆anzie

◆coota

◆DA

◆Daisuke Kitajima

◆Kazuhito Takasaki

◆Kazuki Kudo

◆Kyohsuke Taniguchi

◆Masakatsu Sano

◆Satoshi Hayashi

◆Shigeki Tanaka

◆Y$K
<VJ>

◆Yousuke Fuyama

<Photo>

◆Yoshihiro Yoshikawa

 

<前売りチケット> 

e+
http://sort.eplus.jp/sys/T1U14P0010843P006001P002148735P0030001